2012-Nov-30, M 5.5, TONGA

2012-Nov-29, M 5, NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA

2012-Nov-29, M 5.199999809265137, OFFSHORE GUATEMALA

2012-Nov-29, M 5.900000095367432, NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.

2012-Nov-29, M 5.400000095367432, FIJI REGION

2012-Nov-29, M 5.5, NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU

2012-Nov-29, M 5, FIJI REGION

2012-Nov-28, M 5, NORTHERN ALGERIA

2012-Nov-28, M 5.099999904632568, BONIN ISLANDS, JAPAN REGION

2012-Nov-28, M 5.5, BANDA SEA

2012-Nov-28, M 5.599999904632568, NORTHERN PERU

2012-Nov-27, M 5.099999904632568, SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION

2012-Nov-27, M 5.199999809265137, KURIL ISLANDS

2012-Nov-27, M 5.199999809265137, PAPUA, INDONESIA

2012-Nov-27, M 5.300000190734863, ALAMAGAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS

2012-Nov-27, M 5.599999904632568, SERAM, INDONESIA

2012-Nov-26, M 5.099999904632568, ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION

2012-Nov-26, M 5, DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-Nov-26, M 5.099999904632568, PHILIPPINE ISLANDS REGION

2012-Nov-26, M 5.5, SOUTHERN XINJIANG, CHINA

2012-Nov-26, M 5.099999904632568, CENTRAL EAST PACIFIC RISE

2012-Nov-24, M 5.300000190734863, MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES

2012-Nov-24, M 5.099999904632568, NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

2012-Nov-23, M 5, SOLOMON ISLANDS

2012-Nov-23, M 5.300000190734863, NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

2012-Nov-23, M 5.199999809265137, LUZON, PHILIPPINES

2012-Nov-23, M 5, MOLUCCA SEA

2012-Nov-22, M 5, SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS

2012-Nov-22, M 5, SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA

2012-Nov-22, M 5.599999904632568, SALTA, ARGENTINA

2012-Nov-22, M 5, BALI REGION, INDONESIA

2012-Nov-22, M 5.199999809265137, KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION

2012-Nov-21, M 5, NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

2012-Nov-21, M 5.400000095367432, SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA

2012-Nov-21, M 5, NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA

2012-Nov-20, M 5.199999809265137, TAIWAN REGION

2012-Nov-20, M 5, MOLUCCA SEA

2012-Nov-19, M 5.400000095367432, PAKISTAN

2012-Nov-19, M 5.199999809265137, NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA

2012-Nov-19, M 5.099999904632568, NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA

2012-Nov-19, M 5, SOUTH OF JAVA, INDONESIA

2012-Nov-19, M 5.800000190734863, NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA

2012-Nov-19, M 5.099999904632568, EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS

2012-Nov-18, M 5.099999904632568, MINDANAO, PHILIPPINES

2012-Nov-17, M 5.300000190734863, WEST CHILE RISE

2012-Nov-17, M 5.400000095367432, WEST CHILE RISE

2012-Nov-17, M 5.099999904632568, SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS

2012-Nov-17, M 5, FIJI REGION

2012-Nov-17, M 6.099999904632568, TONGA REGION

2012-Nov-17, M 5.699999809265137, VANUATU

2012-Nov-16, M 6.400000095367432, KURIL ISLANDS

2012-Nov-16, M 5, SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION

2012-Nov-16, M 5.300000190734863, NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

2012-Nov-16, M 5.300000190734863, PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE

2012-Nov-16, M 5.099999904632568, ANTOFAGASTA, CHILE

2012-Nov-15, M 5.599999904632568, NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA

2012-Nov-15, M 6, GUERRERO, MEXICO

2012-Nov-15, M 5.699999809265137, BISMARCK SEA

2012-Nov-14, M 5.400000095367432, NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA

2012-Nov-14, M 6.099999904632568, COQUIMBO, CHILE

2012-Nov-14, M 5.199999809265137, FIJI REGION

2012-Nov-14, M 5.099999904632568, TONGA

2012-Nov-14, M 5.599999904632568, NEGROS, PHILIPPINES

2012-Nov-13, M 5.400000095367432, TONGA

2012-Nov-13, M 5.099999904632568, QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION

2012-Nov-13, M 6, OFF THE COAST OF AISEN, CHILE

2012-Nov-13, M 5, TARAPACA, CHILE

2012-Nov-13, M 5, OFF THE COAST OF ECUADOR

2012-Nov-12, M 6.400000095367432, GULF OF ALASKA

2012-Nov-12, M 5.099999904632568, TONGA

2012-Nov-12, M 5.199999809265137, SOUTH OF THE FIJI ISLANDS

2012-Nov-12, M 5, IZU ISLANDS, JAPAN REGION

2012-Nov-12, M 5, SOUTH OF THE FIJI ISLANDS

2012-Nov-11, M 5, OFFSHORE GUATEMALA

2012-Nov-11, M 5.099999904632568, KURIL ISLANDS

2012-Nov-11, M 6.5, OFFSHORE GUATEMALA

2012-Nov-11, M 5.300000190734863, NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA

2012-Nov-11, M 5.599999904632568, MYANMAR

2012-Nov-11, M 5.099999904632568, SANTA CRUZ ISLANDS REGION

2012-Nov-11, M 5.800000190734863, MYANMAR

2012-Nov-11, M 5, MYANMAR

2012-Nov-11, M 5, MYANMAR

2012-Nov-11, M 6.800000190734863, MYANMAR

2012-Nov-10, M 5.099999904632568, OFFSHORE GUATEMALA

2012-Nov-10, M 5.900000095367432, CENTRAL PERU

2012-Nov-10, M 5, FLORES REGION, INDONESIA

2012-Nov-10, M 5.099999904632568, JAVA, INDONESIA

2012-Nov-09, M 5.300000190734863, NIAS REGION, INDONESIA

2012-Nov-09, M 5.300000190734863, BALI SEA

2012-Nov-09, M 5.199999809265137, SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION

2012-Nov-09, M 5.099999904632568, SOUTH OF AUSTRALIA

2012-Nov-09, M 5.199999809265137, NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

2012-Nov-08, M 5.099999904632568, TONGA

2012-Nov-08, M 5.199999809265137, WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE

2012-Nov-08, M 5.099999904632568, VANUATU

2012-Nov-08, M 5.099999904632568, SOUTH INDIAN OCEAN

2012-Nov-08, M 6.300000190734863, VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION

2012-Nov-07, M 5.599999904632568, EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA

2012-Nov-07, M 5.099999904632568, OFFSHORE GUATEMALA

2012-Nov-07, M 5, OFFSHORE GUATEMALA

2012-Nov-07, M 5, OFFSHORE GUATEMALA

2012-Nov-07, M 7.400000095367432, OFFSHORE GUATEMALA

2012-Nov-07, M 5.099999904632568, CENTRAL EAST PACIFIC RISE

2012-Nov-07, M 5.5, NORTHWESTERN IRAN

2012-Nov-06, M 5.699999809265137, CARLSBERG RIDGE

2012-Nov-06, M 5.400000095367432, MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA

2012-Nov-06, M 5.800000190734863, MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA

2012-Nov-05, M 5.699999809265137, OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

2012-Nov-05, M 5.199999809265137, KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA

2012-Nov-05, M 5.199999809265137, MOLUCCA SEA

2012-Nov-05, M 5.199999809265137, SOUTHWEST INDIAN RIDGE

2012-Nov-04, M 5.300000190734863, KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA

2012-Nov-04, M 5, POTOSI, BOLIVIA

2012-Nov-04, M 5.099999904632568, SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS

2012-Nov-04, M 5.400000095367432, SOUTHERN PERU

2012-Nov-03, M 5.800000190734863, CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE

2012-Nov-03, M 5.5, PHILIPPINE ISLANDS REGION

2012-Nov-02, M 6.099999904632568, MINDANAO, PHILIPPINES

2012-Nov-02, M 5, KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA

2012-Nov-02, M 5.5, NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA

2012-Nov-02, M 5.300000190734863, FLORES SEA

2012-Nov-01, M 5.300000190734863, MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA

2012-Nov-01, M 5.800000190734863, JAVA, INDONESIA

2012-Nov-01, M 5, EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA

2012-Nov-01, M 5.099999904632568, ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA

2012-Nov-01, M 5, FIJI REGION

2012-Nov-01, M 5.199999809265137, KURIL ISLANDS

2012-Nov-01, M 5.099999904632568, BANDA SEA